NIKON D300_4140686_51187

White-tailed Plover (Vanellus leucurus)

NIKON D300_4140686_51187